10.jpg
Adaptační kurz 2019/20

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 4.-6. září 2019Částku 1 400 Kč (primy) nebo 1 500 Kč (1. ročníky) uhraďte nejpozději do 31. 8. 2019 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde.
Více informací najdete zde.

Systém Bakaláři

Z technických důvodů bude ve dnech 13.-18. 6. 2019 evidenční systém Bakaláři nepřístupný.

Jazykové rozřazovací testy

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto:
1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Jazykové kombinace AF, AR, NA nebyly otevřeny z důvodu malého zájmu. Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne na základě písemných jazykových testů 2. září 2019.

Kurz čínštiny 2019-2020

Výuka začne už v druhé polovině září 2019. Studenti, kteří chtějí  ve studiu pokračovat, a zároveň i noví zájemci se mohou už nyní hlásit v kabinetu angličtiny za učebnou č. 114. Termín konání kurzu bude stanoven podle časových možností všech přihlášených (1 hodina = 60 minut). Více informací zde. PhDr. Jana Tolletová