10.jpg
Česká lingvistická olympiáda

V úterý 19. 11. 2019 během 1. a 2. vyučovací hodiny proběhne na naší škole (v učebně 208) školní kolo České lingvistické olympiády. Zájemci se mohou ještě přihlásit do pátku 15. 11. v kabinetu 211. Mgr. Ivana Hájková

Literární soutěž v anglickém jazyce English Cup

Dne 20. listopadu 2019 se bude na naší škole konat další ročník literární soutěže v anglickém jazyce English Cup. Studenti, kteří se přihlásili k tvorbě poezie, se dostaví před 2. vyučovací hodinou (tj. v 8.45 h) do učebny 317. Pro soutěžící, kteří naopak projevili zájem o esej, bude rezervována stejná učebna od 9.45 h. Mgr. Lenka Čermáková

Pomáháme, protože máme to štěstí, že můžeme - 2. potravinová sbírka MG

V pátek 22. listopadu 2019, den před letošní Národní potravinovou sbírkou, se na naší škole uskuteční již 2. ročník potravinové sbírky Masarykova gymnázia. Loni se nám při premiéře podařilo nasbírat neuvěřitelných 202 kg trvanlivých potravin plus 110 kg drogerie, letos můžete opět přispívat potravinami a drogerií, ale i školními potřebami - více informací zde. Náš příspěvek bude postupně distribuován lidem v nouzi v rámci Plzeňského kraje společně s výnosem NPS. Mgr. Petra Jindřichová

Podzimní třídní aktivy

V pondělí 18. listopadu 2019 od 16.30 h se konají třídní aktivy. Bude se vybírat příspěvek pro SPMG (Společnost přátel Masarykova gymnázia) - 300 Kč. Sourozenci platí jen jednou.
Ve vrátnici si můžete zakoupit ročenku za školní rok 2018-19.

Projekt digitálního vyprávění ze života školy „Můj gympl“

Jste studentem/studentkou naší školy nebo jejím absolventem/absolventkou? Chtěli byste se zúčastnit projektu digitálního vyprávění ze života školy „Můj gympl“? Přihlaste se do konce listopadu 2019 u Ing. Martínkové nebo Mgr. Lindové a nejpozději do 15. května 2020 vytvořte jedinečný krátký film - více informací najdete zde. Nejlepší dílka budou promítána v rámci oslav 100. výročí založení naší školy.