V měsíci únoru se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

4. 2. - 13.00-16.15 h - Pretesting - Cambridge exams B2, uč. 322, 323 - výběr žáků - Mgr. Čermáková

4. 2. - 2. h - Zeměpisná olympiáda kat. D, uč. 307 - kvinty-oktávy,1.-4. ročníky - Mgr. Cón

4. 2. - 5.-6. h - Školení AO - kat. GH, uč. 125 - výběr žáků PA, PB, SA, SB - Mgr. Nováková

5. 2. - 3.-4. h - Kyberšikana I, uč. P16 - SB - Mgr. Kloudová

5. 2. - 5.-6. h - Kyberšikana I, uč. P16 - SA - Mgr. Kloudová

6. 2. - 2.-3. h - Chemická olympiáda kat. D - výběr žáků tercie, kvarty - Mgr. Drahokoupilová

6. 2. - 6.-7. h - Školení AO - kat. EF, uč. 125 - výběr žáků TA, TB, KAA, KAB - Mgr. Nováková

8. 2. - 1.-5. h - Biologická olympiáda kat. B, uč. 221, 223 - výběr žáků, 1.-2. ročníky, kvinty-sexty - Mgr. Šedivá, Mgr. Páník

11. 2. - 3.-6. h - Biologická olympiáda A, uč. 221, 223 - výběr žáků, 3.-4. ročníky, septimy-oktávy - Mgr. Horská, Mgr. Kloudová

12. 2. - 11.00-13.30 h - Moliere - „Tartuffe“, Nové divadlo J. K. Tyla - 1.-4. ročníky, sexty-oktávy (náhr. třídy - kvinty) - Mgr. Tesař

13. 2. - 8.30-12.35 h - Okresní kolo konverzační soutěž v NJ - výběr žáků - Mgr. Walterová, Mgr. Skočný, Mgr. Hrušková, Mgr. Wagnerová, Str. Müller

15. 2. - celý den - Fýkosí fyziklání, Praha - výběr žáků - Mgr. Komprdová

18. 2. - 15.00 h - Informace o průběhu připomenutí 30. výročí 17. 11. 1989 a 100. výročí založení MG - zájemci z řad učitelů - Mgr. Tesař, Mgr. Řeháčková

19. 2. - 8.30-13.00 h - Návštěva fakult ZČU - výběr žáků - Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová

19. 2. - 3.-4. h - Kyberšikana II, uč. P16 - SB - Mgr. Kloudová

19. 2. - 5.-6. h - Kyberšikana II, uč. P16 - SA - Mgr. Kloudová

19. 2. - 9.00-13.30 h - Okresní kolo soutěže v Aj - výběr žáků - Mgr. Vachovcová, Mgr. Babčaníková, Mgr. Čermáková, Mgr. Kajanová

20. 2. - celý den - KP škol v šachu, Nýřany - 8 žáků - Mgr. Eretová

21. 2. - 2.-3. h - Ilegální drogy, uč. P03 - 1. A - Mgr. Drahokoupilová

21. 2. - 2.-3. h - Ilegální drogy, uč. P16 - 1. B - Mgr. Drahokoupilová