Školní soutěž v Aerobiku a step aerobiku, která se konala 4. 2. 2019, jako každoročně přinesla své vítěze v každé kategorii.

I. kategorie (primy + sekundy)
1. místo Ulčová Veronika (SA)
2. místo Horníková Bára (SA)
3. místo Hejnová Sára (PA)

II. kategorie (tercie + kvarty)
1. místo Vítová Petra (KAB)
2. místo Karpíšková Daniela (KAB)
3. místo Pelcová Monika (TA)

Děvčatům patří gratulace a doufáme, že se příští školní rok opět zúčastní ať jako závodnice, nebo jen tak si přijdou zacvičit (děvčata z kvart). Cvičili také chlapci, byli moc šikovní a věříme, že je za rok opět uvidíme mezi závodnicemi!

Pořadí tříd určené podle součtu jednotlivých pořadí tří nejlepších závodníků dopadlo následovně:

I. kategorie
1 místo SA
2. místo PA
3. místo PB
4. místo SB

II. kategorie
1. místo KAB
2. místo KAA
3. místo TA
4. místo TB

Mgr. Laďka Šedivá