12.jpg

Výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení přijímacího řízení.

Přijatí uchazeči – čtyřleté studium

třída 1. A – 79-41-K/41 ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 30 uchazečů. Výsledková listina - 1. A zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.

 

třída 1. B – 79-41-K/41 ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 30 uchazečů. Výsledková listina - 1. B zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.

 


 

Přijatí uchazeči – osmileté studium

třída prima A – 79-41-K/81 ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 29 uchazečů. Výsledková listina - prima A zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.

 

třída prima B – 79-41-K/81 ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 30 uchazečů. Výsledková listina - prima B zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.