12.jpg
  • Zájmové kroužky jsou žákům nabízeny na začáku každého školního roku.
  • Kroužky se otevírají pro 10 a více zájemců, začínají první týden v říjnu
    a končí poslední týden v květnu.
  • Cena činí 600 Kč/rok u jednohodinového kroužku (případně dvouhodinového 1x za 14 dní)
    nebo 1 200 Kč/rok u dvouhodinového kroužku.
  • Více informací u vyučujících a na příslušných nástěnkách.
  • Přihláška do kroužku

Keramický kroužek

V letošním roce jsme získali pro keramický kroužek dotaci z rozpočtu města Plzně - dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na projekt nazvaný „Tradice v hlíně“.