12.jpg

 Výroční zprávy o činnosti školy:

Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím:


Na konci každého školního roku škola vydává „Výroční zprávu Masarykova gymnázia“, ve které najdete podrobné informace o pořádaných akcích a úplný přehled všech aktivit školy (v rámci jednotlivých předmětů, akcí kulturních, vzdělávacích, sportovních...).

 

  • Výroční zpráva 2018-2019
    pro studenty a rodiče
  Image

Rozpočet školy na rok 2018 a rozpočtový výhled do roku 2020