12.jpg

Během celého studia se žáci seznamují s různými typy organizmů a jejich fungováním v jednotlivých biologických vědách:

 • botanice,
 • zoologii,
 • morfologii,
 • anatomii,
 • fyziologii,
 • ekologii,
 • genetice,
 • paleontologii.

Seznamují se také se základy

 • krystalografie,
 • mineralogie
 • a geologie.

V biologických vědách se studenti vzdělávají prostřednictvím výkladových hodin a laboratorních cvičení. Od třetích ročníků a sext si navíc mohou zvolit jednoletý nebo dvouletý seminář z biologie. V rámci možností jsou do studijního programu zařazovány exkurze. Tradičně studenti navštěvují Národní muzeum v Praze, Botanickou a zoologickou zahradu v Praze i Plzni a příležitosné výstavy v Akva-tera v Plzni.

Kabinet biologie je velmi dobře vybaven různými exponáty, takže studenti se zde mohou setkat se zvířaty, které asi většina z nich ve volné přírodě nikdy neuvidí - například s ptakopyskem, luskounem nebo pásovcem. Rozsáhlá je zejména sbírka ptáků. Přiblížit studentům mikroskopický svět umožňuje sada mikroskopických preparátů a kromě běžných školních mikroskopů také nový optický mikroskop doplněný trinokulární hlavicí spolu se soupravou zařízení (barevná kamera, barevný televizor), umožňující kvalitní televizní přenos pozorovaného objektu. Jednotlivé druhy organizmů, způsob jejich života, přizpůsobení prostředí, typy komunikace apod. může zprostředkovat soubor diapozitivů, videokazet, folií pro zpětný projektor, počítačové programy, velké množství digitálních fotografií promítaných z počítače prostřednictvím dataprojektoru a v neposlední řadě i obsáhlá knihovna, která je stále doplňována.

Učebna biologie

Studenti si mohou své biologické vědomosti a dovednosti prohloubit v řadě soutěží, jako je například Biologická olympiáda, Ekologická olympiáda nebo SOČ (středoškolská odborná činnost) či v různých tematických soutěžích.

Mgr. Monika Korčáková


V pondělí 7. 10. 2019 jsme poprvé využili zimní permanentku do ZOO Plzeň s oběma semináři 3. ročníků a septim (obr. 1 a 2). Absolvovali jsme program Savci. Zvlášť hezky se nám představili lemuři v sekci Madagaskar (obr. 3). No, někteří na nás trochu kašlali... :-) (obr. 4). Za PK biologie Mgr. Kloudová a Mgr. Horská