12.jpg

V osmiletém studiu probíhá výuka chemie od sekundy do septimy, u tříd s přírodovědným zaměřením až do oktávy. V sekundě a tercii se žáci seznamují se základy chemie. V dalších ročnících (a stejně tak i u čtyřletého studia) pak přijde na řadu

  • obecná chemie,
  • anorganická chemie,
  • analytická chemie,
  • organická chemie,
  • biochemie.
Součástí výuky jsou v každém ročníku hodiny laboratorních cvičení v nově vybavené a zmodernizované chemické laboratoři. Od sexty si zájemci mohou vybrat rozšířené studium chemie v rámci volitelného semináře. Zde si své znalosti mohou prohloubit zejména adepti studia přírodovědně zaměřených oborů. Tento seminář slouží i jako příprava k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Naši studenti se již tradičně zúčastňují soutěží Chemické olympiády. V posledních letech se umisují na předních místech i v nejvyšší kategorii této studentské soutěže.

Absolventi naší školy velmi dobře zvládají i přijímací zkoušky na vysoké školy, kde je potřeba prokazovat znalosti z chemie (lékařské, farmaceutické, přírodovědné fakulty aj).

Mgr. Jitka Valtrová