12.jpg

Školní rok 2020/2021

Termíny, které dosud nejsou známy (označené ??), budou postupně doplňovány.

Školní rok začíná v pondělí 1. září 2020.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Školní rok 2021/2022 bude začínat ve středu 1. září 2021.

Prázdniny

Podzimní prázdniny
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny
od středy 23. prosince 2019 do neděle 3. ledna 2021 
vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny
pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny
od pondělí 8. března do neděle 14. března 2021

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021

Letní prázdniny
od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021
do školy se jde naposledy ve středu 30. června 2021 
školní rok 2020/21 začíná ve středu 1. září 2021

Volné dny, státní a ostatní svátky
- pondělí 28. září 2020 - Den české státnosti 
- středa 28. října 2020 - Den vzniku samostatného československého státu 
- úterý 17. listopadu 2020 - Den boje za svobodu a demokracii 
- čtvrtek 24. prosince 2020 - Štědrý den 
- pátek 25. prosince 2020 - 1. svátek vánoční - Boží hod vánoční 
- sobota 26. prosince 2020 - 2. svátek vánoční - Štěpán 
- Velikonoční pondělí 5. dubna 2021
- sobota 1. května 2021 - Svátek práce
- sobota 8. května 2021 - Den vítězství
- pondělí 5. července 2021 - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- úterý 6. července 2021 - Den upálení mistra Jana Husa


Zkoušky

Přijímací zkoušky do prim a prvních ročníků 
12. a 13. dubna 2021 od 8.00 h - pro žáky z 9. tříd (4leté studium)
14. a 15. dubna 2021 od 8.00 h - pro žáky z 5. tříd (8leté studium)

Přijímací zkoušky do prim a prvních ročníků - náhradní termín
12. a 13. května 2021 od 8.00 h

Maturitní zkoušky
Písemné 3.-7. května 2021, 7. dubna 2021 - český jazyk a 16. dubna 2021 - cizí jazyk
Ústní 17.-21. května 2021
Informace o profilové části maturitní zkoušky.

Slavnostní vyřazení maturantů - ??. června 2021 v obřadní síni plzeňské radnice

Zkouška Deutsches Sprachdiplom II (DSD II)
??. září 2020 - 8.00-13.00 h - písemná pilotní zkouška
??. listopadu 2020 - 12.00-14.00 h - ústní pilotní zkouška
??. listopadu 2020  - 8.00-13.00 h - písemná zkouška
??. prosince 2020  - ústní zkouška

Zkouška Deutsches Sprachdiplom I (DSD I)
??. března 2021 - ústní pilotní zkouška
??. březen 2021 - písemná zkouška
??. března 2021 - ústní zkouška


Další termíny

Dny otevřených dveří 

Den otevřených dveří on-line - Čtěte nás, poslouchejte nás, sledujte nás, ptejte se nás!

pondělí 7. prosince 2020 v 15.30 h a v 16.30 h (pro zájemce o studium z řad žáků 5. tříd) - ZRUŠEN
úterý 8 . prosince 2020 v 15.30 h a v 16.30 h (pro uchazeče z 9. tříd) - ZRUŠEN
Více informací naleznete zde.

Třídní schůzky
pondělí 7. a 8. září 2020 od 15.30 h (třídy A) a od 16.30 h (třídy B) - pouze 1. ročníky a primy - ZRUŠENY
během listopadu 2020 - proběhnou DISTANČNĚ 
pondělí ??. dubna 2021 od 16.30 h

Maturitní plesy
Z níže uvedených původních termínů přesunuty na jaro
4. A - 20.11. 2020 od 20.00 h
4. B - 19. 12. 2020 od 20.00 h
Oktáva A - 4. 12. 2020 od 20.00 h
Oktáva B - 18.12.2020 od 20.00 h

Adaptační kurz pro primy a 1. ročníky
2.-4. září 2020 - ZRUŠEN
Více informací naleznete zde.

Lyžařské výcvikové kurzy
ZRUŠEN - leden 2021 (sekundy) - hotel Stella - Špičák, Šumava
Více informací naleznete zde.

ZRUŠEN - březen 2021 (1. ročníky a kvinty) - hotel Krakonoš, Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše
Více informací naleznete zde.

Letní výcvikový kurz
ZRUŠEN - červen 2021 - Nová Pec na Lipně - 3. ročníky a septimy 
Více informací naleznete zde